Choď na obsah Choď na menu
 


Zeman uzatvoril v Rusku zmluvy za viac ako 19 miliárd! Kiska v Mexiku za nula!

České firmy podpísali počas tohto týždňovej návštevy českého prezidenta Miloša Zemana v Rusku zmluvy, memorandá a dohody až za viac ako 19 miliárd českých korún! Ide o tak významnú návštevu nejakej krajiny, ktorá doposiaľ nemá v histórii ČR obdobu!

Ako na margo toho povedal prezident Zväzu priemyslu a dopravy Jaroslav Hanák: „Teší nás vysoké číslo i hodnoty podpísaných dohôd. Ešte nikdy v dejinách nebola tak silná delegácia českých podnikateľov v zahraničí. Je to historický úspech. Medzi 140 firmami sú firmy, ktoré sú špičkami nielen u nás, ale aj vo svete. Je tu prítomné celé spektrum českej ekonomiky.“ V Moskve bolo uzatvorených 10 zmlúv a v Jekaterinburgu ďalšie štyri! Okrem týchto významných kontraktov podpísal český prezident Miloš Zeman v Moskve aj memorandum o vzniku česko-ruského diskusného fóra.

Najvýznamnejšie zmluvy a najväčší objem spolupráce z firiem podpísal a predpokladá Zetor Tractors, ktorý má s ruskou firmou KEMZ v najbližších 4 rokoch v pláne 4 projekty. Ich cena by mala mať hodnotu až 14 miliárd korún! Ďalší významný kontrakt podpísala spoločnosť GE Aviation Czech, ktorá vyrába turbovrtuľové motory, a ktorá uzatvorila zmluvu na servis týchto motorov s ruskou spoločnosťou UZGA zase za 1,4 miliardy korún. Uralský závod z Jekaterinburgu sa tak stane servisným centrom, teda strediskom generálnych opráv turbovrtuľových motorov tejto českej firmy ako pre Rusko, tak pre štáty združené v Spoločenstve nezávislých štátov! Ďalšie kontra kty s ru skými firmami uzavrela napr. spoločnosť Pragoimex, ktorá bude modernizovať české električky ČKD T-3, spoločnosť Brisk, ktorá bude vyrábať senzory pre ruský automobilový priemysel v ruskom Toljatti, a viaceré ďalšie české firmy.

A teraz si priatelia porovnajte ruskú návštevu českého prezidenta Zemana s Kiskovou návštevou Mexika, ktorý okrem lacných fráz a drístov opäť nepovedal a nevybavil nič nové a osožné pre Slovensko. Porovnajte si teda 19 miliardové uzatvorené kontrakty voči prázdnym frázam a nič neznamenajúcim drístom a najmä nulovým výsledkom! Pretože tým, že Kiska letel do Mexika neurobil pre Slovensko a svoj národ skutočne nič osožné, len minul ďalšie desiatky tisíc euro na návštevu ďalšej krajiny a na svoju osobnú prezentáciu. Osobnosti týchto dvoch štátnikov sú teda absolútne neporovnateľné a z každého z nich srší niečo iné! Zo Zemana charakter, cit pre národ a múdrosť a z Kisku zase zlo, prázdnota a nenávisť! Slováci teda opäť raz nemajú šťastie na svojich politikov a reprezentantov. Na tom ale majú svojou nečinnosťou vinu všetci Slováci, aj keď najmä voliči týchto pseudopolitikov…

Martin Bago

 Naša všeobecná bezpečnosť vo svete

Prinášame ďalší prevzatý článok na tému našej všeobecnej bezpečnosti vo svete. Vyzerá to tak, že NATO na čele s USA jednoducho ani neplánuje iný variant ako zničenie Ruska. Svet by si však mal uvedomiť – našich B-A reportérov nevynímajúc – o čo sa vlastne hrá, aj pokiaľ by sa tie najfantastickejšie plány NATO naozaj podarilo naplniť.

Pre NATO sa dnes naplnili tie najstrašnejšie slová: „SYSTÉM PERIMETER“.

Na Západe sa objavila správa o jednom z najstrašnejších systémov, o akých ste asi kedykoľvek čítali. V nej sa hovorí, že ruský prezident Putin vydal nedávno rozkaz jedenástim raketovým plukom RF na aktiváciu do stavu bojovej pohotovosti. Ide o pluky, ktoré majú vo výzbroji rakety Topoľ, Topoľ-M a Jars. Celkovo ich vývoj spadá pod účinnosť aktivizácie tzv. SYSTÉMU PERIMETER, ktorý na Západe nazývajú DEAD HAND.

Najzákladnejšie pochopenie ruského jadrového systému obrany PERIMETER – aké bolo napísané americkými vojenskými expertmi – ho opisuje takto: „Je to plne automatický systém. Nemôže byť zrušený alebo vypnutý. Spustí sa jedine vtedy, ak celé velenie bude už zničené. Celý zmysel tohto systému je urobiť jadrovú vojnu nezmyselnou“.

Dokonca ak aj bude zasadený prvý úder, smrtonosné zariadenie garantuje, že akékoľvek víťazstvá na základe prvopočiatočného aktu agresie budú zbytočné, pretože aj útočník bude zničený. Je to spôsob zabezpečenia vzájomne garantovaného zničenia, a je to zároveň ten systém, pomocou ktorého sa udržiava mier.

Prezident Medzinárodnej akadémie geopolitických problémov, generálplukovník Leonid Ivašov podrobne vysvetlil postup vytvorenia tohto nebezpečného systému obrany: „Keď nad ZSSR visela americká hrozba, tak sme vytvorili systém PERIMETER (na Západe volaný DEAD HAND). Je to systém paralelného veliteľského centra, ktoré by dalo priamy rozkaz na štart raketám podľa zadaného programu, a to dokonca aj v prípade, ak najvyššie vedenie krajiny už zahynulo“...

V západných materiáloch sa vysvetľuje, že právna moc, ktorú využíva prezident Ruska na povolenie jadrovej obrany PERIMETER je založená na plnej moci, ktorá je naň delegovaná v súlade s článkom 1 Ústavy Ruskej Federácie. V hlave 4, článku 80 sa hovorí:

Prezident je garantom Ústavy Ruskej Federácie, práv a slobôd človeka a občana. V súlade s poriadkom, ktorý stanovuje Ústava Ruskej Federácie, on prijíma rozhodnutia na obranu suverenity Ruskej Federácie, jej nezávislosti a štátnej celistvosti, zabezpečenia odsúhlaseného fungovania a vzájomnej súčinnosti všetkých orgánov štátnej moci“.

Hlava 4, odstavec 87 vyzerá ešte strašnejšie. Hovorí sa tam:

„Prezident Ruskej Federácie je Vrcholným Hlavným Veliteľom Ozbrojených Síl Ruskej Federácie“.

Nehľadiac na to, že politika Ruska vo vzťahu prahu použitia jadrových zbraní ostáva pevne reglementovaná, v západných materiáloch sa hovorí, že prezident Putin tým, že povolil PERIMETER „prekročil očakávané kritériá reakcie“.

Putin pravdepodobne predpokladá, že Ruská Federácia sa v danom okamihu nachádza „pod jadrovou hrozbou“, o čom nepriamo svedčí známy americký vojenský dokument pod názvom NÁRODNÝ OBRANNÝ AKT PRE ROK 2017.

V dokumente sa napríklad hovorí, že krátko pred zvolením prezidenta Trumpa Kongres USA vydal príkaz obnoviť informáciu o presných miestach nachádzania sa vedenia Ruska a Číny, vrátane topografických koordinát a plného opisu pozemných a podzemných zariadení, ktoré sú životne dôležité pre najvyššie politické a vojenské vedenie v prípade mimoriadnych udalostí.

V dokumente sa spomína ešte jeden dôležitý moment: tým, že USA zosnovali nezákonné vtrhnutie a prehľadávanie diplomatického konzulátu Ruska v San Franciscu, Spojené Štáty prakticky zavŕšili „akt vojny“, hrubo narušiac Viedenskú Konvenciu o diplomatických vzťahoch.

Tlačová sekretárka Ministerstva zahraničných vecí Ruska Mária Zacharová udalosť v rovnakom význame:

„Táto akcia USA vo vzťahu k majetku ruskej diplomatickej misie je absolútne nová, a to nielen v diplomacii, ale aj vo sfére bezpečnosti. Túto akciu považujeme za krajne nepriateľský akt a za vážne narušenie medzinárodného práva Washingtonom, vrátane Viedenskej diplomatickej a dvojstrannej konzulskej konvencie“.

Jednako to najneprijateľnejšie v danej situácii – neprijateľné minimálne pre radových Američanov – je, že americkému národu nedávajú o tom nič vedieť, ale naopak, do hláv im vtĺkajú falošné propagandistické správy. A naozaj, „nie priateľským Ruskom“ budú radoví Američania čoskoro prekvapení, pretože barbarský akt americkej vlády neostane bez reakcie.

https://www.youtube.com/watch?v=CNtXVc9uBMc

Hľa, čo napísalo fínske vydanie Helsingin Sanomat 25. augusta 2017 v článku SYSTÉM PERIMETER: najšialenejší vynález čias studenej vojny.

Vedúci redaktor kanálu ROSSIA Dmitrij Kiseľov otvorene vyhlásil, že Rusko je jediná krajina vo svete, ktorá dokáže premeniť USA na rádioaktívny popol. A to je aj pravda. Stalo sa to pravdou v šesťdesiatych rokoch. Avšak toho sú v skutočnosti schopné obe strany.

Obama začal telefonovať Putinovi častejšie po tom, ako sa v „Российской газете“ objavil článok o systéme garantovanej odplaty PERIMETER. Náhoda? Dokonca ak by aj následkom nepriateľského útoku zahubili všetkých, ktorí môžu vydať rozkaz na odvetný útok, systém automaticky vyšle strategické rakety v správnom smere.

Tak teda – PERIMETER:

V samej špičke studenej vojny, v osemdesiatych rokoch, Sovietsky Zväz vyvinul a zhotovil dovtedy nevídaný systém štartu jadrových rakiet. Ak by Američania zasadili jadrový úder, tak tento systém by sa postaral o zničenie USA.

Systém dostal názov PERIMETER, alebo – ako ho pokrstil Američania – DEAD HAND.

Vo verejnom prístupe je o PERIMETRI dostupných veľmi málo informácií. Je známe, že vývoj systému sa začal v roku 1974, a že bol založený na systéme veliteľských rakiet. V prípade jadrovej vojny stačí na štart rakiet iba jediný sovietsky dôstojník. Na základe signálu veliteľskej rakety by všetky jadrové hlavice – ktoré sa nachádzajú v odpaľovacích šachtách – automaticky odleteli smerom k USA.

Použitie rakety ako komunikačného prostriedku je absolútne logické: signál najlepšie prechádza zhora nadol. V tomto nebol PERIMETER unikátny. USA mali podobný systém, ktorý sa nazýva ERCS (Emergency Rocket Communications System), ale jeho cieľom nebol štart raketových hlavíc napriamo, ale iba odovzdanie rozkazu o štarte vojskám strategického určenia.

Takto sa ruský systém stal o krok vyvinutejší, pretože znížil počet prvkov v reťazci prijatia rozhodnutia o štarte jadrových rakiet. Koniec koncov, hlavným cieľom PERIMETRA je garantovaný odvetný úder v tom prípade, ak by už sovietske vedenie a vysokopostavení velitelia boli zabití. Na štart bol potrebný iba jeden človek.

V skutočnosti to nie je technicky celkom tak. Systém monitoruje niekoľko kontrolných bodov, pričom ak ani jediný bod nezareaguje v určitom časovom intervale, tak systém vydá príkaz na odpálenie rakiet sám.

Vytvorenie takéhoto systému bolo absolútnym šialenstvom. Ale veď nakoniec mal byť aktivizovaný iba v tom prípade, ak by USA začali jadrovú vojnu, ale tak či onak by garantoval koniec sveta. Ak by na ZSSR bola zhodená jadrová bomba, PERIMETER by sa postaral o zničenie všetkého života na Zemi.

Systém bol pripravený na prevádzku v roku 1985.

Čo sa týka amerických snáh o likvidáciu Ruska a zároveň svoju plnú bezpečnosť, Američania nemajú veľa dôvodov na radosť. Majú veľmi priezračné hranice, kde možno umiestniť hoci aj celý raketový komplex a nikto nič nezistí. Teda umiestniť tam na potrebné miesta – okrem litosferickej zbrane – aj jadrové hlavice je pomerne jednoduché. Veď v neutrálnych vodách môže plávať nejedna ruská ponorka s Kalibrami na palube. Ak budú vypustené z tak malej vzdialenosti, žiadny systém protivzdušnej obrany ich nedokáže zostreliť. A aj tak je to iba ruská odveta za vytvorenie množstva amerických vojenských základní okolo ruských hraníc.

Možno že o PERIMETRI by sme sa nič nedozvedeli, ak by v deväťdesiatych rokoch po skončení studenej vojny o ňom neprehovoril plukovník RVŠU Valerij Jarunič. Jarunič bol v r. 1984 povolaný ako špecialista na spojovacie systémy na riešenie otázok spojených s PERIMETROM. Neskôr o fungovaní tohto systému podrobne vyrozprával, pričom veľká časť jeho slov bola potvrdená aj z iných zdrojov.

Jarunič nedezertoval na Západ, a ani ho neobvinili v zrade. Dával si veľký pozor. Keď sa rozpadol Sovietsky Zväz, Jarunič mohol hovoriť otvorenejšie. Chcel poukázať na nebezpečenstvo spojené s jadrovými zbraňami, pričom často cestoval po USA s dokumentami. Zomrel r. 2012 v Moskve.

Vytvorenie „zbrane súdneho dňa“ by bolo zbytočným a nezmyselným, ak by sa o nej nedozvedela nepriateľská strana. Ako sa neskôr ukázalo, USA počas studenej vojny o systéme PERIMETER nevedeli absolútne nič.

Profesor Harvardskej Univerzity, vedúci výskumov studenej vojny Mark Kramer v interview časopisu Teema potvrdil, že PERIMETER nikdy nebol plne automatický. Nehľadiac na všetky snímače, konečné rozhodnutie vždy prijímal práve človek. V roku 1982 prebiehal vývoj plne automatizovaného systému, ale do užívania nebol nikdy schválený. PERIMETER je systém varovania v mimoriadnej situácii – povedal.

Existuje dnes kdesi v zákutiach Kremľa spínač, pomocou ktorého môže Vladimír Putin aktivizovať systém PERIMETER? Experti, ktorí boli zúčastnení interview predpokladali, že nie.

Teraz už vedia, že hej.

Ale aj tak treba pripomenúť, že PERIMETER môže byť spustený jedine v prípade jadrového útoku na Rusko:

A budú mať hľadané šťastie...

Nevedno prečo plány útoku USA na Rusko sú štandardom, ale vytvorený systém obrany – v skutočnosti odveta – je podľa Západu šialenstvo, ktoré rodí strach... ALE NÁS VLASTNE ZA ČO?

ZDROJ (spracované)

Kliknite na PERI článok sa znázorní aj s obrázkami.

Peri.doc (B)

13.09.2017

 Vážení návštevníci! Otvoril som novú stránku, na ktorej sa  dozviete čo to je demokracia, aké sú spôsoby vládnutia o politológii a hlavne informácie o novej vláde a plnení volebného programu.

Názov stránky je:

www.hlas-demokracie.estranky.sk


 Vážení návštevníci! Najnovšie správy a udalosti sa dozviete kliknutím na:

www.sme.sk    www.ta3.com     www.ujszo.sk     www.tyzden.sk       
 
www.videoportal.sk    www.politikaopen.sk    www.stv.sk  

 www.bombahir.hu   www.mensiny.vlada.gov.sk    www.pluska.sk

www.tvina.sk 


Zaujímavá web stránka pozrite si na nej v pravo uvedené web stránky.   

http://www.menejstatu.sk/svedsko-je-uspesny-socialny-stat-houby/


Stretnutie Bélu Bugára s maďarským zástupcom štátneho tajomníka rezortu diplomacie Gergelyom PrőhlemAko informovala po sobotnom rokovaní, dohodli sa na rozdelení rezortov, aj na postoch v Národnej rade SR a obsadení výborov, ako aj na prioritách pre budúce smerovanie. Dohodu podpíšu v utorok o 17:00 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

Predseda strany Mostu-Híd, Béla Bugár, sa 26. októbra v ústrednej kancelárii strany stretol so zástupcom štátneho tajomníka rezortu diplomacie, Gergelyom Prőhlem a veľvyslancom maďarskej republiky Csabom Baloghom.
Jednalo sa o prvé oficiálne stretnutie medzi maďarskou vládou a stranou Most-Híd. Delegácia z Maďarska sa informovala najmä o politike strany, reč padla aj o predstavách strany v nadchádzajúcich voľbách.
Predseda strany informoval o dôležitosti postu splnomocnenca vlády pre menšiny, keďže pán štátny tajomník a pán veľvyslanec sa stretli aj s Lászlom A. Nagyom.

MVK: Béla Bugár je tretí najdôveryhodnejší politik

Béla Bugár je tretí najdôveryhodnejší politik. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý Agentúra MVK uskutočnila 5. až 11. októbra na vzorke 1 133 respondentov.
Premiér a predseda strany Smer-SD Robert Fico je v prvej trojke dôveryhodných a zároveň aj najnedôveryhodnejších politikov na Slovensku.
Respondentom položili aj otázku na dôveru k politikom. Každý respondent mohol na otázku: "Ktorých politikov považujete za serióznych, takých, ktorým možno veriť?" uviesť tri mená. V prvej trojke najviac dôveryhodných respondentov sa umiestnili líder Smeru-SD a predseda vlády Robert Fico, ktorého na prvé miesto v dôveryhodnosti dalo 36,5 % respondentov. Minister vnútra a podpredseda Smeru-SD Robert Kaliňák s 20,5-percentnou dôverou skončil u opýtaných na druhom mieste a na treťom sa umiestnil predseda Mostu-Híd Béla Bugár s dôverou 18,6 percenta.

Vysoký komisár OBSE Knut Volleabek sa stretol s predstaviteľmi strany Most-Híd

Predstavitelia strany Most-Híd, a to podpredsedovia László Solymos a Ivan Švejna, predstavili vysokému komisárovi OBSE pre menšiny, Knutovi Volleabekovi svoje stanovisko k právnemu postaveniu menšín na Slovensku.

Predstavitelia strany Most-Híd podali vysokému komisárovi svoje stanovisko k riešeniu Zákona o používaní jazykov národnostných menšín, k aktuálnej situácii v menšinovej politike a k Zákonu o dvojakom občianstve. Predstavitelia sa rozprávali aj o univerzite J. Selyeho v Komárne, o úrade splnomocnenca pre národnostné menšiny a o základnom dokumente Maďarov.


 

 Základné podmienky prežitia a rozvoja Maďarov na Slovensku

Výsledky sčítania ľudu z roku 2011 sú z hľadiska Maďarov na Slovensku mimoriadne nepriaznivé. Za dvadsať rokov klesol na Slovensku počet Maďarov o 108 831, ich percentuálne zastúpenie sa z 10,8 percent znížilo na 8,5. Z hľadiska zachovania a rozvoja identity Maďarov na Slovensku je nevyhnutné sformulovať predpoklady, ktoré sú potrebné na zachovanie našej komunity. Tento základný dokument sumarizuje hodnoty a prostriedky, ktoré sú podmienkou budúcnosti Maďarov na Slovensku. Ide o minimum potrebné na prežitie, teda o úroveň fixujúcu najzákladnejšie podmienky, ktoré sú predpokladom nášho prežitia a žiaduceho utvárania slovensko-maďarských vzťahov. Naše spoločné hodnoty, podmienky nášho prežitia a prostriedky nášho rozvoja sú rovnako dôležité, vzájomne sa posilňujú a dopĺňajú.

Naše spoločné hodnoty

Identita a väzba

Maďari na Slovensku sú súčasťou maďarského národa, zároveň sú aj štátnymi občanmi Slovenskej republiky, sú tvorcami jej spoločenského, politického a hospodárskeho systému. Maďarov na Slovensku spája tisíc nitiek s maďarskou kultúrou, dejinami, tradíciami, a keďže väčšina z nich žije v pohraničí, aj s maďarskou ekonomikou. Ich rodisko je Slovensko a s väčšinovým národom ich vďaka stáročnému spolunažívaniu spája úzka sieť ľudských, príbuzenských, ekonomických a kultúrnych vzťahov. Pre Slovensko by bolo z viacerých aspektov výhodné, keby inakosť tunajších Maďarov vnímalo ako hodnotu, ako možnosť, ktorú treba využiť, a nie ako prekážku, ktorú treba zdolať.

Podmienky nášho prežitia

Ovzdušie národného porozumenia a tolerancie

Maďari na Slovensku tvoria komunitu, ktorá sa prispôsobuje spoločenskému a politickému životu krajiny. Akákoľvek etnická skupina sa môže slobodne rozvíjať vtedy, ak aj štát a jeho predstavitelia vystupujú proti intolerancii a rozdúchavaniu nenávisti, s osobitným zreteľom na sféru politiky, verejného života a verejnej správy. Treba vytvoriť ovzdušie, v ktorom národná inakosť nie je nevýhoda, ale uznávaná hodnota. Zároveň je potrebné vytvoriť také podmienky, aby v otázkach týkajúcich sa menšín nebolo možné prijímať rozhodnutia o nás bez nás. 2

Ústavná zásada rovnosti

Nevyhnutnou podmienkou slobody a rovnosti Maďarov na Slovensku je to, aby ústava krajiny vyhlásila občanov maďarskej a iných národnosti za rovných príslušníkom väčšinového národa aj z národnostného aspektu. Text súčasnej ústavy rozdeľuje občanov krajiny na štátotvorných a iných. Preto považujeme za potrebné, aby ústava na základe národnej príslušnosti nerozdeľovala občanov na prvoradých a druhoradých, ale jednoznačným vyhlásením rovnosti rôznych etnických skupín posilnila právne, politické, inštitucionálne, kultúrne a morálne rámce slobody a rovnosti.

Jazyková rovnosť

Maďari na Slovensku tvoria aj jazykovú menšinu. Takéto komunity môžu kdekoľvek na svete dlhodobo prežiť len vtedy, ak je ich jazyk rovnocenný jazyku väčšiny v tých regiónoch, v ktorých členovia komunity žijú vo väčšom počte. Na zabezpečenie jazykovej rovnosti je potrebné zmeniť existujúce zákony a prijať nové, zrušiť administratívne a úradné bariéry. Jazyková nerovnosť môže nútiť členov danej menšiny k tomu, aby sa vzdali svojej jazykovej identity.

Cirkvi a náboženský život

Z hľadiska našej národnej identity a prežitia vždy zohrával významnú rolu náboženský život a vierovyznanie. Preto musia pri zachovaní a rozvoji maďarskej komunity na Slovensku zohrať veľkú rolu naše historické cirkvi. Vo všetkých náboženských spoločenstvách a zboroch treba zabezpečiť hlásanie Božieho slova v maďarčine. Pri vytváraní diecéz treba brať do úvahy aj národnostné zloženie obyvateľstva. Vymenovanie maďarského biskupa, hlavného pastiera, je opodstatnená požiadavka rímskokatolíckych veriacich, ktorí za dosiahnutie tohto cieľa legitímne bojujú. Podobne opodstatnenou požiadavkou je vytvorenie celoštátnej maďarskej duchovnej služby v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Treba nájsť uspokojujúce riešenie aj v sporných otázkach týkajúcich sa cirkevného majetku, ktorý bol odcudzený z rôznych právnych dôvodov, okrem iného aj Reformovanej kresťanskej cirkvi. Podobne podporujeme úsilie gréckokatolíckej cirkvi o založenie cirkevnej školy s vyučovacím jazykom maďarským.

Spoločenská aktivita

Základnou podmienkou prežitia Maďarov na Slovensku je ich pozitívny vzťah k vlastnej identite. Zachovanie národnej a jazykovej identity Maďarov na Slovensku, rozvoj komunity a jej inštitucionálneho systému závisí aj od ich intencií, povedomia, od úrovne väzby na materinský jazyk a národ, od odhodlanosti, ekonomickej sily a iných aspektov. Z hľadiska utvárania budúcnosti Maďarov na Slovensku má kľúčový význam motivovať ich k aktívnej účasti na živote komunity a chápať to ako hodnotu. 

 

Prostriedky rozvoja

Školská a kultúrna samospráva

Maďari na Slovensku tvoria komunitu, ktorá má vlastnú kultúru a kultúrne potreby. Vzdelávacie inštitúcie s vyučovacím jazykom maďarským pracujú od materských škôl až po univerzitu. Komunita má šancu zachovať si svoj jazyk a kultúru, ak svoje kultúrne a vzdelávacie inštitúcie môže rozvíjať sama a slobodne. Ak menšiny nemôžu rozhodovať o vlastných záležitostiach, tak o nich rozhodujú príslušníci väčšinového národa, pričom ich rozhodnutia nemusia byť v prospech menšín. V takejto mocenskej pozícii sú príslušníci danej menšiny nútení k tomu, aby sa vzdali vlastnej národnej kultúry. Úbytok Maďarov na Slovensku odôvodňuje potrebu vybudovať v oblasti kultúry a školstva inštitucionálny systém, ktorý má samosprávne kompetencie.

Miestne samosprávy

Problémy sú aj v oblasti miestnych samospráv. Samosprávy nemajú silu vykonávať svoje funkcie v oblasti zachovania komunity tak, ako si to vyžadujú nové výzvy. Preto považujeme za potrebné posilniť právomoci a kompetencie samospráv, ako aj ich finančné zázemie. Zároveň je nevyhnutné, aby samosprávy využívali právne prostriedky týkajúce sa menšín, ktoré majú k dispozícii.

Regionálny rozvoj

Väčšina Maďarov na Slovensku žije v prihraničnom regióne. V porovnaní s ostatnými regiónmi je zrejmé ekonomické a sociálne zaostávanie južných regiónov, ktoré obývajú prevažne Maďari, viaceré z nich patria medzi najzaostalejšie regióny v krajine. Budúcnosť regionálnych menšín je zabezpečená vtedy, ak ekonomický a sociálny rozvoj nimi obývaných regiónov nezaostáva za celoštátnym priemerom, a zaostávanie tak nenúti miestnych obyvateľov migrovať. Zároveň je dôležité, aby ekonomický rozvoj bol v súlade s osobitosťami daného regiónu, aby sa brali do úvahy potreby a názory miestnych obyvateľov. V prípade regiónov s vymedzenými prírodnými hranicami, v ktorých obyvateľstvo vďaka spoločnej histórii tvorí komunitu a vďaka kultúrnym a jazykovým tradíciám prejavuje znaky tolerantnej spolupatričnosti, môže byť odpoveďou regionálna samospráva. Je to, mimochodom, v záujme každého slovenského prirodzeného regiónu. Treba vymedziť možnosti ekonomického rozvoja, ktoré sa musia prejaviť v konkrétnych opatreniach. Len tak možno zabrániť tomu, že ekonomické a sociálne zásahy namiesto rozvoja menšiny povedú k jej rozkladu.


 

  Gorila Slovakia


Kliknite na nick a dozviete sa aké sú názory českých občanov na demokraciu. Bojujú proti rovnakým nedemokratickým neduchom v Čechách aké máme aj mi. Občan Slovenska zbuď sa!

http://www.neo2011.cz/  

http://www.adastra.estranky.cz

 


 

 Prečo zomrel E. Valko

KOMENTÁR LUKÁŠA FILU

Viditeľný Slovák

 Čítajte viac: http://komentare.sme.sk/c/5514628/viditelny-slovak.html#ixzz0xMT4Dl5s


 NÁZOR JURAJA HRABKA
Obyčajní táraji

 Pravica vyšla v ústrety Bugárovi. Koaličnú zmluvu podpíšu v utorok

  BRATISLAVA. Koaličné strany sa dohodli na podpise Koaličnej dohody. Všetky témy sú podľa designovanej premiérky Ivety Radičovej uzavreté a vyriešené.

http://www.neo2011.cz/  

Vyšli v ústrety Bugárovi

Radičová navrhla partnerom, aby kompetencie neboli len na papieri, ale aj s obsahom a možnosťou uskutočňovania v rámci zmien kompetenčného zákona. „Som veľmi rada, že strana Most, toto riešenie akceptovala,“ povedala Radičová v súvislosti s posledným sporom, pre ktorý v piatok strany prerušili koaličné rokovanie.

autor: sita

VIDEO

Termín, kedy vznikne nová vláda, zatiaľ nie je známy

 Most totiž požadoval posilnenie kompetencií pre vicepremiéra pre ľudské práva a národnostné menšiny, ktorého podľa dohody nominuje práve táto strana. „Toto riešenie zabezpečí skutočné právomoci podpredsedovi vlády. Sú také, že bude môcť naplno obhospodarovať úlohy, ktoré bude mať,“ uviedol predseda Mostu Béla Bugár.

To podľa neho znamená, že dostane kompetencie z rezortu kultúry a školstva. Okrem toho bude mať zákonodarnú právomoc a bude mať na starosti a s tým súvisiace finančné zabezpečenie. Pod jeho kontrolu prejde aj sekcia ľudských práv, ktorá je na úrade vlády. Most po tomto návrhu upustil od žiadosti založiť nový ústredný orgán štátnej správy.

Kontrola eurofondov bude na Úrade vlády

Úrad vlády  bude mať právo priebežne kontrolovať a vyhodnocovať čerpanie eurofondov na Slovensku. Všetky ostatné kompetencie pri ich koordinácii prejdú pod posilnené ministerstvo dopravy, ktoré by mal v novej vláde riadiť predseda KDH Ján Figeľ. Takúto dohodu po rokovaní prezentovali lídri stredopravých strán budúcej koalície.

"Úrad vlády bude mať tie kompetencie, ktoré mu prináležia a ktoré má mať, aby mohol zasahovať v prípade, že čerpanie buď neprebieha podľa harmonogramu, podľa platných pravidiel, alebo sú to projekty, ktoré by ani z eurofondov financované byť nemali," priblížila dezignovaná premiérka Iveta Radičová.

Dohodu na eurofondoch potvrdil aj Figeľ, ktorý cez týždeň vyjadril znepokojenie nad riešením tejto otvorenej otázky. "Zapísané to bolo už pred týždňom, išlo možno o dodiskutovanie alebo vyjasnenie tejto otázky. Tak ako sme ju definovali, tak je súčasťou celkovej dohody," konštatoval.

SDKÚ potvrdila, že Mikloš aj Dzurinda by mali byť ministrami

Ústredná rada SDKÚ schválila v Bratislave svojich nominantov na posty ministrov a štátnych tajomníkov v novej vláde. Najvyšší vládny post bude zastávať Iveta Radičová.

Členovia rady podľa očakávania potvrdili do funkcie ministra zahraničných vecí Mikuláša Dzurindu, financií Ivana Mikloša, školstva Eugena Jurzycu a spravodlivosti Luciu Žitňanskú.

Štátnym tajomníkom rezortu diplomacie sa stane Milan Ježovica, dvojkou na ministerstve školstva bude Jaroslav Ivančo, na ministerstve spravodlivosti Mária Kolíková a financiách Vladimír Tvaroška. Návrh na obsadenie miesta druhého štátneho tajomníka rezortu financií Mikloš zatiaľ nepredložil.

sobota 3. 7. 2010 13:33 | tasr, sita
© 2010 Petit Press. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.

Súvisiace články:


Čítajte viac: http://www.sme.sk/c/5450417/pravica-vysla-v-ustrety-bugarovi-koalicnu-zmluvu-podpisu-v-utorok.html#ixzz0soZxXhrx

 


 

PRAVDIVE PRIBEHY Z KRAJINY MENOM SLOVENSKO

Kliknite na link a dozviete sa ako naše vlády okrádajú občanov. Za predaj lacno veľké provízie, až 100 mil.-nové.

http://skgorila.tumblr.com/


 Kompletné výsledky volieb
11. jún. 2010. | 11:43
 
Z oslabenej pozície Smeru ťaží pravica, ktorá by mohla zostavovať budúcu vládu. Vyplýva to z najnovšieho reprezentatívneho prieskumu agentúry Focus. Strane Most-Híd by svoj hlas odovzdalo 6,5 percenta voličov.

 Hanzel vyzval Fica na detektor lži

 BRATISLAVA. Bývalý poslanec parlamentu za Smer-SD a podnikateľ Bohumil Hanzel podal na generálnej prokuratúre trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za vyhrážanie sa smrťou, ktoré súvisí s tým, že Hanzel medializoval informácie o údajnom pozadí financovania strany Smer-SD.


Správy

21. máj. 2010. | 13:39
 
Štát vyberie z mýta menej peňazí na opravu dopravnej infraštruktúry ako zo starého systému diaľničných nálepiek.
20. máj. 2010. | 11:53
Strana Most–Híd týmto vyzýva orgány činné v trestnom konaní, aby preverili financovanie politickej strany SMER–SD v dôsledku podozrenia porušenia platných zákonov Slovenskej republiky.

MOST-HÍD a šport
14. máj. 2010. | 14:18
 Árpád Érsek (kandidát strany s číslom 14) vypracoval program strany MOST-HÍD, týkajúci sa rozvoja športu, starostlivosti a možnosti športujúcej mládeže, populácie ale aj vrcholového športu.
13. máj. 2010. | 11:53
Strana MOST-HÍD si je vedomá rozšírenej praxe dvojitého štátneho občianstva v rámci Európskej únie.
12. máj. 2010. | 15:01
 
INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz známkoval volebné programy jednotlivých strán.
 
10. máj. 2010. | 11:33
V nedeľu 10. mája v Košiciach odštartovala strana MOST-HÍD svoju kampaň pred parlamentnými voľbami, ktoré budú 12. júna.
05. máj. 2010. | 15:10
Strana MOST-HÍD je rozhorčená z bilbordov SNS, ktorými strana uráža príslušníkov rómskej menšiny žijúcej na Slovensku a podnecuje k rasovej neznášanlivosti.
05. máj. 2010. | 10:06
 
Strana MOST–HÍD podporuje zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, zároveň vyzýva opozičné strany, aby podporili zaradenie do programu mimoriadnej schôdze bod o zákaze stavby ropovodu cez Žitný ostrov.
03. máj. 2010. | 09:56
 Predseda strany Most-Híd Béla Bugár vám odpovie na vaše otázky v online rozhovore.

Smer schováva sponzorov, Fico tvrdí,že účtovníctvo je v poriadku
19.05.2010, 08:43  (aktualizované: 19.05.2010, 19:10)

Zakladateľ Smeru a podnikateľ Bohumil Hanzel pre SME povedal, že podnikateľ Ľubomír Blaško daroval Smeru 32 miliónov korún cez sprostredkovateľa Drahomíra Mihálka pred voľbami v roku 2002. Hanzel patril k sponzorom strany a sám oslovoval ďalších podnikateľov, aby podporili vtedy rozbiehajúci sa Smer.

Bývalý poslanec za Smer Hanzel tvrdí, že peniaze zháňal aktívne aj Robert Fico. So súčasným premiérom si v tom čase podľa neho boli blízki. Fico mu vraj hovoril, ako zohnal okolo 100 miliónov korún, informuje dnešné SME.

„Videl som aj kópiu zmluvy medzi Ficom a sponzormi. Ide o veľké peniaze a miesta na kandidátke.“ Smer sa od Hanzela dištancuje, spochybňuje jeho dôveryhodnosť. „Už dávno sa ľudsky a politicky rozišiel so stranou,“ napísal šéf tlačového odboru Úradu vlády Braňo Ondruš a informácie o peniazoch od Blaška označil za propagandu.

Trnka vyzval Hanzela vypovedať

Generálny prokurátor Dobroslav Trnka vyzval B. Hanzela vypovedať na prokuratúre „Vyzývam pána Hanzela, ak má také poznatky…, tak dvere na špeciálnej prokuratúre má od rána do večera otvorené," uviedol generálny prokurátor Trnka po rokovaní vlády. „Keď príde a podá trestné oznámenie – môžu to urobiť aj redaktori Sme, ak disponujú takými materiálmi, ktoré sú uverejnené v denníku, veľmi radi si ho na protokol výpovede oznamovateľa, ale aj svedka, prípadne aj poškodeného, veľmi radi ho špeciálni prokurátori vypočujú," dodal Trnka. Ak bude v prípade podané „seriózne trestné oznámenie“, bude sa ním prokuratúra zaoberať. Ak sa neuplatní tento postup, Trnka prípad zaradí do politického folklóru. „Prokuratúra v rámci predvolebnej kampane nebude a ani nie je do tohto boja zaťahovaná," konštatoval Trnka.

Z Hanzelových slov vyplýva, že strana mala zabezpečené financovanie od sponzorov v pravidelných dávkach a suma, ktorú minula na kampaň, niekoľkonásobne prevýšila zákonom stanovený limit. Na internetovej stránke prešovskej organizácie Smeru bola medzi sponzormi firma Movyrob, ktorá nie je zapísaná vo výročnej finančnej správe strany, ako to nariaďuje zákon. Majiteľ firmy Miroslav Mularčík SME potvrdil, že dal Smeru peniaze. Krajský šéf Smeru Stanislav Kubánek sa vyhovára, že informáciu dal na web grafik a nie je pravdivá. Zo stránky ju hneď stiahli a Mularčík potom už tvrdil, že strane nič nedal.

Sponzorom strany Smer-SD by sa mal zaoberať parlamentný výbor pre financie, rozpočet a menu. Podnet na výbor podala Aliancia Fair-play na základe informácií denníka Sme.

Podľa zákona o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov musia byť príspevky súčasťou výročných správ, dodala šéfka Aliancie Zuzana Wienk s tým, že ak výročná správa neobsahuje potrebné údaje, Národná rada SR vyzve stranu, aby nedostatky v určenom termíne odstránila. "Ak výročná správa podľa oznámenia Národnej rady Slovenskej republiky alebo jej povereného orgánu neobsahuje všetky údaje alebo ak údaje nie sú úplné alebo pravdivé, ministerstvo financií pozastaví vyplatenie príspevku na činnosť a príspevku na mandát až do oznámenia Národnej rady Slovenskej republiky alebo jej povereného orgánu o odstránení nedostatkov v určenom termíne,“ cituje Aliancia zo zákona.

Aliancia Fair-play preto žiada výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu, aby vyzval Smer-SD o doplnenie údajov do výročnej správy za rok 2009, a aby oznámil Ministerstvu financií SR, že výročná správa strany Smer-SD nespĺňa zákonné požiadavky, a preto by ministerstvo malo pozastaviť vyplatenie štátnych príspevkov až do odstránenia nedostatkov. "Vyzývame výbor, aby podnet preskúmal a začal konanie aj o možnom prijatí nezákonného daru," uzavrela Wienk.

R. Fico: Účtovníctvo je v poriadku

Premiér a predseda Smeru-SD Robert Fico povedal, že účtovníctvo a financovanie strany Smer-SD je od samého začiatku v roku 1999 v poriadku. "Od prvého dňa vzniku sme boli neuveriteľne pod drobnohľadom, ako to robíme, kde získavame finančné prostriedky," uviedol Fico na tlačovej besede. Na nezrovnalosti vo financovaní podľa neho nepoukázal žiadny audit a finančné uzávierky. "Nemáme žiadny problém s účtami vo Švajčiarsku a s praním špinavých peňazí," poznamenal. Hanzel podľa Fica "nikdy nebol zakladateľom Smeru", a spýtal sa, prečo prichádza s obvineniami 25 dní pred voľbami. Upozornil, že existujú fotky, na ktorých sa objíma s podpredsedom SDKÚ-DS Milanom Hortom a má blízko k SDKÚ-DS. "Je mi ho úprimne ľudsky ľúto," uzavrel premiér, pričom sa bližšie nevyjadril k Hanzelovým tvrdeniam.

Dzurinda: Fico by mal odstúpiť

Volebná líderka SDKÚ-DS Iveta Radičová dnes vyzvala voličov, aby v júnových parlamentných voľbách odmietli porciovanie Slovenska spoluvlastníkmi Smeru-SD. Ako povedala, Robert Fico po zverejnení informácií a vážnych podozrení, že Slovensku vládnu spoluvlastníci Smeru-SD, stratil mandát. „Zmena je na dosah,“ vyhlásila. Podľa nej voliči vo voľbách budú rozhodovať akoby v referende, či budú vládnuť na Slovensku súkromníci.

Podľa predsedu SDKÚ-DS Mikuláša Dzurindu bol januárový útok Fica na jeho stranu vymyslený zakrývací manéver, ktorým sa Fico snažil paralyzovať SDKÚ-DS, pretože vedel, že sa informácie o Smere-SD prevalia. „Ak chce mať Fico politickú perspektívu, mal by odstúpiť,“ zdôraznil Dzurinda.

KDH podá trestné oznámenie

KDH podá na Generálnu prokuratúru trestné oznámenie pre dôvodné podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov v súvislosti s informáciami o podozrivom financovaní Smeru-SD. Podľa predsedu kresťanských demokratov Jána Figeľa by medzi nimi mohlo byť zneužitie právomoci verejného činiteľa, krátenie dane či zakrývanie korupcie.

Figeľ tiež vyzval premiéra a predsedu Smeru-SD Roberta Fica, aby vysvetlil vážne podozrenia, ktoré sa objavili v médiách. Ako pripomenul, ak by sa preukázali, bol by to podvod na občanoch. V prípade, že Fico nedokáže jasne odpovedať, mal by podľa Figeľa zvážiť svoju politickú zodpovednosť. Vyzval tiež, aby sa prestalo so „zahladzovaním dôkazov,“ akým bolo napríklad odstránenie informácie o údajnom sponzorovi strany z internetovej stránky prešovskej organizácie Smeru-SD.

/© 2010, Autorské práva SITA a. s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané./ 

 Slovenských Maďarov vám závidím

Niektorí Slováci Čechom závidia etnické vyčistenie ich pohraničia. Česi však odsunom svojich Nemcov o veľa prišli.

Možno sa to viacerým ľuďom na Slovensku tak nezdá, ale ja pokladám menšinu Maďarov na Slovensku za jeden z veľkých zázrakov, za jednu z obrovských výhod Slovenska, ktorú vám my Česi môžeme len závidieť.

Ďalšou vecou, ktorú som vždy na Slovensku obdivoval, bola otvorenosť voči slovenským Nemcom, patrilo by sa skôr písať karpatským, spišským, košickým alebo bratislavským.

Ale to, že sa Slovenská národná rada dokázala týmto Nemcom ospravedlniť za vyhnanie po roku 1945, to že si mestá na Slovensku pripomínajú svoj nemecký pôvod i existenciu Múzea kultúry karpatských Nemcov, to všetko sú veci, ktoré sa ešte len ako Múzeum českých Nemcov, dlho po vás, v Česku práve zložito rodia.

V Česku nemožné

A predstava, že by sa v Česku mohol stať prezidentom český Nemec, ako sa to u vás stalo v prípade karpatského Nemca Rudolfa Schustera, patrí v Prahe stále do oblasti science-fiction.

Keď u nás vo februári v roku 2003 súperil o zvolenie za prezidenta s Václavom Klausom profesor a jeden z prvých signatárov Charty 77 Ján Sokol, nezvíťazil len preto, že sa vyjadroval kriticky k vyhnaniu sudetských Nemcov po roku 1945. A za Klausa ako skalopevného obhajcu tohto vyhnania naopak hlasovali i českí komunisti. Tak to v Česku dodnes chodí.

Som rád, že je tu stále ešte dosť vecí, ktoré vás na Slovensku môžu inšpirovať, ako trebárs slušný sociálny štandard takmer pre všetkých, úroveň vysokých škôl (teda nemyslím tie „plzenského typu"), slušne fungujúce zdravotníctvo alebo šírka aktivít občianskej spoločnosti.

Bohužiaľ, sú však veci, ktoré nás aj spájajú a sú od základu zlé. Jednou z tých vôbec najhorších sú Benešove dekréty, teda aby bolo jasné, tie dva, ktoré z Nemcov a Maďarov urobili po vojne šmahom kolaborantov, zradcov a zbavili ich československého občianstva a urobili z nich bezprávne osoby.

Vyhli ste sa katastrofe

Chýbalo málo, Stalinov súhlas, a južné Slovensko by bolo od Maďarov etnicky vyčistené tak, ako bolo etnicky vyčistené české pohraničie. Je časť Slovákov, ktorí nám tú možnosť vyhnať po vojne Nemcov, závidia. Nie je nám čo závidieť.

Okrem morálnej katastrofy, ktorá dodnes zaťažuje české národné vedomie, bola likvidácia, vyhnanie a odsun sudetských Nemcov i ekonomickou katastrofou.

Z kvitnúcej krajiny, ktorá bola medzi vojnami jedným zo základov Československa ako desiatej najvyspelejšej krajiny sveta, je dodnes vyľudnená, spustošená krajina. Jedno jediné číslo - z mapy zmizla tretina dedín a zaniklo 8000 tovární a priemyselných závodov.

Stalo sa však niečo ešte oveľa horšie. České krajiny sa stali etnicky vyčisteným priestorom. Zmizlo každodenné stýkanie s Nemcami, nemeckou kultúrou, nemeckou realitou, namáhavé, ale vo výsledku inšpirujúce súperenie Čechov a českých Nemcov.

Európska odpoveď

Úpadok českých krajín, ktorý prišiel a ktorý dodnes nebol vymazaný, nebol len výsledkom komunizmu, ale i vyhnania troch miliónov sudetských Nemcov. Slovenských Maďarov si vážte, sú obrovskou hodnotou, ktorú v strednej Európe žiadna iná krajina, ani samotné Maďarsko, nemá.

Okrem iného, sú to dnes takmer jediní Maďari, ktorí vedia po slovensky. A pokiaľ ide o to dnešné naťahovanie sa s Budapešťou, kde, priznávam, máte čo do činenia s problematickou Orbánovou vládou, odporúčal by som namiesto nedomyslenej a vo svojich dôsledkoch katastrofálnej zmeny „českého" zákona o občianstve, zmeny celkom iné.

Deklaráciu o zneplatnení Benešových dekrétov, spojenú s ospravedlnením za prenasledovanie občanov maďarskej národnosti po vojne a zmenu preambuly ústavy z „my národ slovenský" na „my občania Slovenska".

To je tá správna európska odpoveď na neeurópske snahy Viktora Orbána, páni Dzurinda, Figeľ, Čaplovič či Sulík.

(Autor je redaktor Lidových novin)

 nedeľa 16. 5. 2010 22:00 | Luboš Palata

Čítajte viac: http://komentare.sme.sk/c/5378119/slovenskych-madarov-vam-zavidim.html#ixzz0oHkxcvhl


 Vážený pán premiér,

som zhrozený Vašimi vyhláseniami v médiách o dvojitom štátnom občianstve. Nehnevajte sa, ale mám taký dojem, že nerešpektujete Ústavu SR a ani medzinárodný DOHOVOR. Usudzujem tak z nasledujúcich dôvodov:
Vaše vyhrážania, tak občanom slovenskej národnosti ako aj národnostným menšínám sú v rozpore s Ústavou SR čl. 5, bod (2), čl. 12 a čl. 26, ako aj s medzinárodným DOHOVOROM čl. 8, čl. 10, čl. 14, čl. 17 a čl. 15 v súvislosti s čl. 7 Ústavy SR.
K článku 5, bod (2): Vyhrážate sa a strašíte občanov Slovenska tým, že občanom, ktorí majú, resp. nadobudnú dvojité občianstvo sa odoberie občianstvo slovenské, čo je absurdné až na výnimočné prípady. Čo si myslíte? Koľko občanov Slovenska žijúcich, alebo dočasne žijúcich v zahraničí má dvojité štátne občianstvo. A Vy ich chcete obrať aj o ich vlastenecké cítenie a možnosť návratu do rodnej vlasti! Nepriamo ich posielate do vyhnansta. Týmto vyhlásením negujetete čl. 7a Ústavy SR, lebo nepriamo zamietate národnostné povedomie Slovákov žijúcich v zahraničí a ich vzťah s materinskou krajinou. Slovák žijúci v zahraničí zo štátnym občianstvom štátu v  ktorom žije, nemôže dostať občianstvo svojej rodnej krajiny. Udeľovanie dvojitého štátneho občianstva je vo svete bežné.
Vyhlásenia lídra pána Orbána maďarskej strany Fidesz o dvojitom občianstve pre zahranič-ných Maďarov zatiaľ nemajú opodstatnenie, lebo pán Orbán nie je členom vlády a aj keby mali nie sú v rozpore s Dohovorom, ale Vy pán premiér túto možnosť popierate nie len Slovákom žijúcich v zahraničí, ale aj lojálnym občanom Slovenska.
Vaše výroky zdôvodňujete čl. 8 a 10 body 2 Dohovoru, že konáte v záujme národnej bezpečnosti, územnej celistvosti alebo verejnej bezpečnosti na predchádzanie nepokojom. Triviálne zdôvodnenie bez akýchkoľvek reálnych dôkazov. Ako právnik by ste mal vedieť, že Vaša subjektívna pravda (vízia)  bez reálnych dôkazov je klamstvo. Prosím, aby ste občanov nestrašili nereálnymi Vašimi vyhláseniami a provokatívnymi rečami p. Slotu.  Pýtam sa, kde sú tie nepokoje.  Ohrozenia územnej celistvosti Slovenska o ktorej rozhodli Výsostné veľmoci v Trianone. Mierová dohoda v Tranone je v EÚ nezvratná. Kto si myslí, alebo takú možnosť pripúšťa je hlupák.
Vážený pán premiér, doc. JUDr. Fico, Váš výrok o odstúpení od medzinárodných zmlúv s Maďarskou Republikou, ktoré boli uzavreté v zmysle Ústavy SR, čl. 7 je možné podľa čl. 15, Dohovoru len, citujem: „V prípade vojny alebo iného verejného ohrozenia existencie štátu ...“ Z uvedeného Slovensku nič nehrozí, takáto hrozba je len Vašou a Slotovou halucináciou, na zastrašovanie občanov za účelom dosiahnutia vyšších preferencií v blížiacich sa voľbách.
Podľa Dohovoru čl. 17- Zákaz zneužitia páv: Vážený pán premiér, Vašimi nereálnymi, zastrašovacími a zavádzajúcimi výrokmi občanov Slovenska o ohrození národnej bezpečnosti a odňatím ich slovenského štátneho občianstva v prípade dvojitého občianstva, narušujete práva alebo slobody v dohovore ukotvené vo väčšom  rozsahu, než je stanovené v dohovore, t. j. prekračujete, citujem: „Hranice použitia obmedzením výkonu práv“, čl. 18 dohovoru.
Vaše neuvážené počínanie ako aj Vášho koaličného partnera včítane niektorých členov vlády, poburovaním a nabádaním občanov Slovenska k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti je podľa § 424 Trestného zákona, trestný čin, citujem:
(1)  Kto verejne
a.)  sa vyhráža jednotlivcovi alebo skupine osôb pre ich príslušnosť k niektorému národu, národnosti, rase alebo etnickej skupine alebo pre ich farbu pleti, obmedzovaním ich práv a slobôd alebo kto takéto obmedzenie
b.) podnecuje k obmedzovaniu práv a slobôd niektorého národa, národnosti, rasy alebo etnickej skupiny, dopúšťa sa trestného činu.
 
(2)     Rovnako ako v odseku (1), kto sa spolčí alebo zhromaždí na spáchanie činu uvedeného v odseku (1), dopúšťa sa trestného činu.
(3)  Trestného činu sa dopúšťa ten, kto spácha trestný čin uvedený v odseku (1) a (2)
        a)  v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom,
        b)  ako verejný činiteľ, alebo
        c)  za krízovej situácie.
Vážený pán premiér, Vaše výzvy a zvlášť Vášho koaličného partnera, tak v tlačových ako aj elektronických médiách napĺňajú skutkovú podstatu § 424 Trestného zákona. Vypočujte si ich na videách, resp. na televíznych záznamoch a určite sa zhrozíte vlastných vyjadrení ako aj vyjadrení p. Slotu.
Záverom len toľko „Bože ochraňuj Slovensko!“, od vízií súčasného vládneho triumvirátu.
Otvorený list pre pána premiéra.
Od: Doc. Ing. Bartolomej Belík, CSc.

Pocta Mikszáthovi

Kálmán Mikszáth odišiel v máji roku 1910, o šesť rokov neskôr, ako jeho majster Mór Jókai, ktorému venoval krásny životopisný román, a ktorému za všeličo ďakoval, napriek tomu, že obaja patrili do iného univerza. V tom Mikszáthovom je menej poézie a idealizmu, než vo svete jeho predchodcu, zato najmä v zrelšom období jeho tvorby sa v ňom množí dezilúzia a horkosť. Pravda, väčšinou ju vedel osladiť svojím múdrym, nemelancholickým, niekedy anekdotickým inokedy krotko ironickým rozprávačským majstrovstvom. V tom sa zo svetovej literatúry najviac ponášal na Marka Twaina.

To, čo má Mikszáth predsa len spoločné s Jókaim, je nebo, ktoré sa klenulo nad ich hlavami, nebo nad Uhorskom, ktorého svet obaja veľmi presne poznali. Mikszáth poznal všetky krásy tejto krajiny, no aj pliagy, čo ju morili, všetky jej hodnoty, no i historické prešľapy. Azda nebude prehnané tvrdiť, že po svojej smrti si symbolicky vzal do hrobu i dávne Uhorsko. V rokoch jeho smrti krajina už vážne postonávala, a Mikszáth nikdy nevidel budúci osud krajiny tak čierne ako v posledných rokoch svojho života. Nevedel a nechcel sa klamať. Krajina prežila svojho posledného starosvetského pána spisovateľa len o osem rokov, a je lepšie, že toho, čo nasledovalo, sa Mikszáth už nedožil.

Mikszáthova smrť spadala približne do obdobia zrodu modernej maďarskej literatúry. Ady a jeho súčasníci začali novú etapu v jej dejinách a Mikszáth svojou smrťou v nej jednu éru uzavrel. Modernisti Mikszátha nemali v láske, ani Mikszáth modernistov. V literatúre je to takto v poriadku. Nová generácia, ktorá má iné skúsenosti, je pod vplyvom iných módnych trendov, iných svetonázorov a inej citlivosti sa zákonite musí dostať do konfliktu s generáciou predošlou. Staré Uhorsko, ktoré v literatúre reprezentoval Mikszáth, nebolo nepoškvrneným, krásnym dieťaťom. No ani Mikszáth, ani modernisti nemôžu za to, že nové Maďarsko, čo prišlo ňom sa narodilo ako ohyzdná škrata, a jeho obyvateľom sa v priebehu 20. storočia ušlo more sklamania, útrap a strádania. Bolo ho toľko, že časom opeknelo dokonca i obdobie vlády Franza Jozefa, ba pôsobilo dojmom šťastných mierových rokov.

Od smrti Kálmána Mikszátha uplynulo sto, neraz tragických, pohnutých rokov. Sto rokov je dlhý čas i v histórii vývoja literatúry. Z literatúry spred sto rokov už množstvo kedysi  populárnych diel stratilo svoj punc. Tie Mikszáthove nie. Jeho romány, poviedky, fejtóny a črty, stále znovu a znovu vychádzajú, aby ich s pôžitkom čítala generácia spisovateľových pravnukov a prapravnukov, ktorými sme my.